14249723 10210649520980041 2288738182835274462 oKelios akimirkos iš vakar vykusios Utenos miesto 755 gimtadienio šventės. Kartu su svečiais Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi ir olimpiniu čempionu Virgilijumi Alekna aplankėme beveik kiekvieną šventės kampelį.

 

 

Skaityti daugiau: Utenos miestui - 755 metai

r1Pradžioje tave veda, tada tu pats eini, tada tu nenori eiti, tada tu neini, praeina kiek laiko ir tu vėl eini, tik šį kartą pats vedi.

Gali jos nemėgti, gali ją mylėti, tačiau ji yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Su naujos darželio Pelėdžiukų grupės nariu sveikiname visus mokytojus ir mokinius, dėstytojus ir studentus, auklėtojus ir vaikučius, bei visus švietimiečius su Rugsėjo 1-ąją. Gražios ir įsimintinos Jums visiems dienos!

 

 

 

 

 

 

 

20160825 1150002016 m. rugpjūčio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio apžvalga.

Valdiškos žemės „Kolumbai“ Utenoje

Sunku suskaičiuoti, kiek kartų per kelis metus teko girdėti Utenos rajono valdžios pasiteisinimus, jog Utenoje neatsiranda naujų gamyklų ir pramonės plėtros dėl to, kad, suprask, nėra tam tinkamų ir nenaudojamų žemės sklypų. Visą tą laiką valdžioje esantys politikai dėl nepaaiškinamų priežasčių atsikalbinėjo prieš politinių oponentų pateikiamus argumentus ir bandė paneigti akivaizdžius dalykus. Nors kritika (ypač pasikartojanti) dažnam nepatinka, tačiau ji ankščiau ar vėliau duoda rezultatų. Taip nutiko ir keliant šį, kiekvienam Utenos rajono gyventojui svarbų klausimą. Po nuolatinės liberalų kritikos dėl nerandamų laisvų žemės sklypų mieste, savivaldybė iš „valdiškos kojinės“ pradėjo traukti vieną po kito investicijoms puikiai tinkamus ir savivaldybės veiklai (funkcijoms) visiškai nereikalingus žemės sklypus. Pasirodo, nenaudojamų ir savivaldybei nereikalingų žemės sklypų Utenos mieste yra ne viena dešimtis. Valdžios „Kolumbai“ per trumpą laiką atrado dešimtis valdiškų žemės sklypų ne tik miesto pakraščiuose (kai kurie jų 13,8 hektarų dydžio), bet ir pačiame centre. Galima tik su nuoskauda pagalvoti, kiek buvo galimybių pritraukti įvairius investuotojus, jei valdžios noras ieškoti tinkamų jiems sąlygų būtų atsiradęs prieš 15, 10 ar 5 metus. Nežiūrint į tai, džiugu, kad bent jau dabar biurokratinis traukinys pagaliau pajudėjo. Kartu norisi tikėti, kad jis nesustos tol, kol pramonės rajone pamatysime kranus ar miesto centre dygstančius smulkaus ir vidutinio verslo komercinius projektus, reiškiančius naujų darbo vietų atsiradimą.

Skaityti daugiau: Kaip Utenos valdžia 15 metų ieškojo laisvų žemės plotų investuotojams

marijussRINKIMŲ KAMPANIJA

Pareiškiniai dokumentai, kurie būtini norint man oficialiai tapti kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius, ką tik buvo pateikti ir pasirašyti. Kandidatuoju vienmandatėje Utenos rajono apygardoje ir Liberalų sąjūdžio partijos sąraše, kuriame kolegų esu išreitinguotas į 16-tą vietą. Už mane galima bus balsuoti tiek Utenos rajone, tiek visoje Lietuvoje. Visos rinkimų kampanijos metu šalia nuolatinės politinės veiklos matysite ir mano politinę reklamą bei įvairius projektus ar akcijas. Planuoju pėsčiomis ne tik apeiti kiekvieną miesto gatvę, bet ir kiekvieną rajono miestelį, kaimą. Užsibrėžiau tikslą gyvai pabendrauti su kiek įmanoma daugiau Utenos rajono gyventojų. Nors iki rinkimų dar beveik du su puse mėnesio, jau dabar kviečiu uteniškius, draugus, kolegas, pažystamus ir visus pritariančius mano politinei veiklai žmones, palaikyti mano kandidatūrą rinkimų kampanijos metu.

ŠŪKIS

Rinkimuose kandidatuoju su šūkiu – „Už Lietuvą, kurioje norisi gyventi!“. Tai nėra tušti žodžiai ar eilinis lozungas, tai yra tikslas. Tikslas, kuris turėtų būti privalomas visiems šalies politikams. Politikai turi dirbti taip, kad šis noras atsirastų ne tik šimtams tūkstančių emigravusių kraštiečių, bet ir visiems gyvenantiems čia – Lietuvoje.

KODĖL KANDIDATUOJU?

Kandidatuoju dėl to, jog esu įsitikinęs, kad būtent dabar reikia mūsų valstybei naujo mąstymo ir kitokio požiūrio į politinę sistemą. Kalbant krepšinio terminu būtent dabar reikia daryti keitimus žaidime išimant iš aikštelės žaidėjus, kurie nebespėja paskui kamuolį ar vieną po kitos daro grubias klaidas. Šiandieninėje politinėje aikštelėje vyraujančias savybes - nemokšiškumą, neūkiškumą, politinę trumparegystę, korupciją, neskaidrius interesus, savivaldžiavimą, bei kitas blogybes būtina keisti į kompetenciją, efektingumą, principingumą, politinę valią, atsakomybę, skaidrumą, viešumą ir kitas reikalingas savybes. Kitaip pasakius tie, kurie politinę sistemą padarė tokia, kokią ją matome šiandien, vargu ar ją dar galėtų ištaisyti.

Kita priežastis kodėl kandidatuoju, tai, kad turiu gerokai daugiau politinio potencialo, nei jo reikia dirbant Utenos rajono savivaldybės taryboje. Dirbdamas Lietuvos Respublikos Seime būčiau naudingesnis tiek uteniškiams, tiek visos šalies gyventojams.

Skaityti daugiau: 2016 m. RINKIMAI Į SEIMĄ. KANDIDATAS MARIJUS KAUKĖNAS

mind

LR Liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus pirmininkas
Utenos rajono savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas
Marijus KAUKĖNAS

savpast

Šiandien vykusio posėdžio metu buvo svarstomas savivaldybės biudžeto korekcijos klausimas. Kaip žinia savivaldybės taryboje svarstant klausimą, kuriame liečiamos savivaldybės tarybos narių ar jų šeimos narių darbovietės finansai, politikai nuo svarstymo turėtų nusišalinti. Šiandien svarstomos Utenos rajono biudžeto korekcijos privertė palikti posėdžių salę 8 savivaldybės tarybos narius. Įdomu tai, kad svarstant visą biudžetą tektų nusišalinti net 15 savivaldybės tarybos narių iš 25, kurie patys ar jų artimieji dirba savivaldybės įstaigose. Dar poros savivaldos politikų verslai ne vienus metus gauna didžiules pajamas iš Utenos rajono biudžeto. Tokiu atveju savivaldybės taryboje nepriklausomų nuo bet kokių interesų lieka tik 8 politikai, kurių balsų niekaip neužtektų patvirtinti pagrindiniam savivaldos sprendimo projektui. Posėdžio metu kilus sumaiščiai vieni politikai bandė kaltinti įstatymus, kiti menkinti galimus interesų konfliktus, treti atvirkščiai, palaikė galiojančią tvarką. Galima suprasti politikų pasiteisinimus, jog patys dirba gydytojais ar, kad jų žmonos dirba mokyklose mokytojomis, tačiau jei sesuo, žmona ar brolis užima vadovaujančias pareigas savivaldybės įstaigose, tai kalti tikrai ne įstatymai. Anokia paslaptis, kad viena iš Utenos rajono partijų turi taip vadinamą „darbo ieškančių partiečių sąrašą“, kurio atstovams savivaldybės įstaigų durys atsiveria pirmiausiai. Pabuvojus tame sąraše nereiktų ir stebėtis kodėl atsiranda tokie įstatymai.

Skaityti daugiau: Utenos rajono savivaldybės tarybos birželio mėnesio posėdžio apžvalga

1Anokia paslaptis, jog kiekvienų rinkimų sėkmė priklauso ne tik nuo kandidato gebėjimų ir veikos, tačiau ir nuo komandos, kuri jam talkininkauja rinkimų kampanijos metu. Kiekvienas kandidatas stengiasi suburti rinkimų štabą, kuriame būtų didelis būrys motyvuotų ir aktyvių pagalbininkų. Savanoriški ir iniciatyvūs žmonės komandoje yra kiekvieno politiko pagrindinis ramstis. Tačiau toli gražu ne visiems pavyksta suburti puikią savanorių komandą, todėl atsiranda ir kitaip veikiančių politikų. Dalis kandidatų net neeikvoja savo laiko ir eina tiesiausiu keliu į rinkėjų širdis – per pinigą. Deja, bet tiek perkančių, tiek parduodančių Utenos rinkiminėje apygardoje pasitaiko beveik kiekvienų rinkimų metu.
Yra dar viena dalis politikų, kurie tiesiogiai pinigų gal ir nedalina, tačiau rinkėjų palankumui pasiekti naudojasi visomis kitomis, nebūtinai leistinomis priemonėmis. Viena, neretai rinkimų baigtį nulemiančių priemonių yra administraciniai resursai. Administracinius resursus rinkimų apygardoje sudaro savivaldybės, jų padaliniai, biudžetinės ir viešos įstaigos, įvairios organizacijos, verslo įmonės priklausomos nuo vietinės valdžios malonės. Vieni stengiasi įsitraukti į rinkimų kampaniją siekdami išsaugoti savo pareigas, kiti tikėdamiesi nuolaidų savo verslams, treti dėl to, kad taip liepta iš viršaus.

Skaityti daugiau: LR Seimo rinkimai pagal socialdemokratus

 mmm

Savaitgalyje vykusiame Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio suvažiavime buvo išrinktas naujas partijos pirmininkas - Remigijus Šimašius. Kartu su naujuoju pirmininku darbuosis ir atsinaujinusi partijos Valdyba, kurioje dirbs ir Utenos liberalų vadovas Marijus Kaukėnas. Suvažiavime taip pat buvo išrinkta ir naujoji partijos Etikos ir skaidrumo komisija, kurioje dirbs uteniškė Ingrida Kepalaitė. Suvažiavime iš visos Lietuvos susirinkę liberalai vienbalsiai patvirtino naujovę Lietuvos politikoje - skaidrumo standartą. Šis dokumentas yra reakcija į pastarojo meto įvykius dėl to taps privalomu kiekvienam liberalui.

taryb05242Kaip partija „svarbiausia žmogus“ toliau didino žemės mokesčius uteniškiams

Šiandien Utenos rajono savivaldybės tarybos (Taryba)posėdis buvo išskirtinai trumpas ir baigėsi dar iki pietų. Tai lėmė ypač nedidelė darbotvarkė, tačiau net ir šiandien buvo keletas svarbių sprendimų.

Posėdžio pradžioje Taryba patvirtino atnaujintą savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kurį reikėjo tobulinti po Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijų. Kai kuriems vietos politikams, vienu metus sėdintiems ant kelių kėdžių, tai ypač nepatiko, nes ateityje bus gerokai griežčiau vertinami galimi interesų konfliktų pažeidimai.

 Daugiausia Utenos socialdemokratų, Valstiečių ir žaliųjų bei Lietuvos laisvės sąjungos politikų balsais buvo paliktos galioti prieš kelis metus Utenos rajono senjorams, neįgaliesiems ir socialiai remtiniems gyventojams sumažintos kompensacinės žemės mokesčio ribos. Kitaip pasakius, kiekvienais metais rajoną valdantys politikai iš naujo myga mygtukus kad biudžeto skylės būtų lopomos pažeidžiamiausių Utenos rajono gyventojų sąskaita. Štai tau, kad nori, ir „svarbiausia žmogus“...

Jau tapo įprasta, kad kiekvienais metais savivaldybės tarybos valdančioji koalicija svarstant žemės mokesčius Utenos rajono gyventojams nemažina mokesčio tarifo. Tai lemia kasmetinį žemės mokesčių didėjimą. Pasiteiravus kokiu pagrindu uteniškių sumokami mokesčiai kiekvienais metais didėja, konkretaus atsakymo taip ir nesulaukta. Lyginant 2012 m. ir 2017 m. Utenos rajono gyventojų sumokami žemės mokesčiai bus padidėję beveik 5 kartus!!! Galima suprasti jei sąnaudų didėjimo atveju didėja komunaliniai mokesčiai, tačiau šiuo atveju sumokami gyventojų mokesčiai didėja be jokio pagrindo. Kitaip pasakius, valdžia rado lengvą būdą susirinkti papildomų pinigėlių iš rajono ir miesto gyventojų.

Skaityti daugiau: Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio (2016 05 26) trumpa apžvalga

liblogo

Turbūt nebeliko Lietuvoje nei vieno politologo, ar politinių temų apžvalgininko, kuris neišdėstė savo versijos apie Liberalų sąjūdžio partiją. Daug kritikos, nuoskaudų, neigiamo požiūrio ar įvairių prognozių partijos atžvilgiu šiandien turbūt daugelio nebestebina, tačiau netrūksta ir fantazijų ar neprofesionalių vertinimų. Galima suprasti, kai „vaizdą kraipo“ politiniai oponentai, tačiau keista, kai situacijoje nesusivokia ir politikos apžvalgininkai, visai nesenai dar konsultavę šią partiją. Kadangi daugelis liberalų šiomis dienomis sulaukia iš visuomenės nemažai klausimų, pateikiu 10 dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų į juos.

Skaityti daugiau: 10 eilinio žmogaus klausimų ir atsakymų apie šiandienos Liberalų sąjūdį

blakun

Pastaruoju metu vis dažniau tenka gauti nusiskundimų iš Utenos ligoninės personalo ir gydytojų dėl šios įstaigos vadovų santykių su medikais. Nesenai biuro duris pravėrė uteniškis gydytojas anesteziologas – reanimatologas, Skausmo klinikos įkūrėjas, turintis hemodializės ir echoskopuotojo sertifikatus, Jurijus Blakunovas. Nors Utenos rajono savivaldybei pavaldi įstaiga turėtų būti orientuota į Utenos regiono pacientų gydymą, joje netrūksta įvairiausių intrigų ir negražių procesų. Pasak jo, dėl ligoninės vadovybėje įsitaisiusių Utenos rajoną valdančių partijų atstovų kai kurie gydytojai jau palieka savo darbo vietas. Prastas mikroklimatas įstaigoje, įtampa, gydytojų ir personalo pasitraukimas iš darbo ar perėjimas į privačias klinikas, sugedusi ar ne visada tinkanti įranga, sudėtingos sąlygos gydytojų profesinės kvalifikacijos kėlimui vargu ar kelia pacientų gydymo kokybę. Gydytojams sunku suprasti įstaigos vadovų prioritetus, kai pirmiausiai skiriamas dėmesys naujo automobilio įsigijimui, o tuo metu pacientų tyrimams būtinos įrangos, kuri rodo ekrane šešėlius, deramam remontui lėšų nerandama ne vienus metus. Apie šias problemas, apie tai, kaip pasikeitė darbinė atmosfera pradėjus vadovauti naujam direktoriui, apie Utenos ligoninės perspektyvas kalbėjausi su gydytoju J. Blakunovu.

Skaityti daugiau: Ar Utenos ligoninė tapo jos vadovų nuosava žaidimų aikštele?

20160331 093548APIE MERO TIKSLUS

Posėdis prasidėjo nuo rajono mero veiklos ataskaitos. Rajono vadovas, paklaustas apie pagrindinius savo veiklos tikslus, papasakojo, kad jie yra penki - daugiabučių renovacija, gatvių ir kelių gerinimas, saugios ir kokybiškos ugdymo įstaigų aplinkos sudarymas, socialinės programos kūrimas ir, mūsų nuostabai, investuotojų pritraukimas. Vargu ar po stalčius keliaujančią kvartalinę renovaciją, milijoninės vertės gatvių tiesimą per dirvonuojantį durpyną, darželių tvorų keitimą ar socialinių sprendimų ieškančios darbo grupės darbą galima vadinti strateginiais veiksmais. Tačiau atsiradęs noras ieškoti galimybių privatiems investuotojams nuteikia optimistiškai. Net ir nežiūrint į tai, kad rajono valdžia sieja lūkesčius su Kinijos verslininkais, kurie kažkokiu būdu turėtų atrasti Utenos rajoną. Paklausus kokias priemones rajono vadovas pasitelks sprendžiant Utenos rajono finansines problemas, konkretaus atsakymo taip ir nebuvo sulaukta.

APIE DIREKTORIAUS PASAKAS

admin

Po mero ataskaitos atėjo laikas atsiskaityti už savo veiklą savivaldybės administracijos direktoriui Jonui Slapšinskui. Iškalbingas administracijos direktorius daugiausiai pasakojo apie Aukštakalnio kvartalo renovaciją, kuri kol kas vyksta tiktai planuose.
Kadangi Utenos rajono savivaldybė dažnai išsiskiria savo viešaisiais pirkimais, tai ir šį sykį teko pasiteirauti apie juos. Jei prieš kurį laiką atgaline data nupirktus dovanų kuponus krepšininkėms Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys Kontrolės komiteto nariams įvardino kaip žmogišką klaidą, tai kaip tada su nuo 2000 metų neorganizuojamu viešųjų pirkimų konkursu savivaldybės mobilaus ryšio paslaugoms pirkti? Savivaldybės ūkiui vadovaujantis valdininkas rimtu veidu savivaldybės tarybos narius įtikinėjo, kad niekaip negali nutraukti prieš 15 metų pasirašytos sutarties su mobilaus ryšio operatoriumi. Pridurdamas, kad ne jis tą sutartį pasirašė, leido suprasti, jog šiais laikais dar gali būti sutarčių iki begalybės. Paklausus valdininko apie tai, kokiu pagrindu jis ne kartą pasirašinėjo papildomus susitarimus prie šios sutarties, kas prilygo viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimui, atsakymo išgirsti taip ir nepavyko. Dar prieš kelis metus norėdamas sustabdyti neaiškius valdininkų susitarimus, brangios įrangos įsigijimą ir naudojimą neinventorizavus, kreipiausi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybą. Tarnyba pasisakė, kad pasirašinėjant susitarimus buvo pažeistas viešųjų pirkimų įstatymas ir rekomendavo savivaldybės administracijai užtikrinti, jog perkant prekes ir paslaugas būtų laikomasi LR įstatymų. Taip pat rekomendavo patraukti atsakomybėm asmenis atsakingus už savivaldybės viešuosius pirkimus. Praėjo keli metai ir rekomendacijos bei raginimai laikytis įstatymų kažkam nepadarė jokio poveikio. Toliau pažeidžiant viešųjų pirkimų įstatymus pasirašinėjami neaiškūs susitarimai, tuo pagrindu leidžiamos dešimtys tūkstančių eurų biudžeto lėšų ir vėliau savivaldybės tarybos nariams viešai pasakojamos pasakos apie 15 metų „nenutraukiamą“ sutartį. Klausimas: kas šį ilgametį rajono politiką verčia taip elgtis?

Skaityti daugiau: SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO APŽVALGA PAGAL LIBERALUS

FaceBook profilis

Susisiek