utkordinacineUtenos koordinacinė taryba išsirinko savo vadovybę. Į koordinacinės tarybos posėdį susirinko beveik visi jos nariai. Į koordinacinės tarybos vadovus skyriai iškėlė du kandidatus  - Ignalinos skyriaus pirmininką Vygandą Dilį ir Visagino skyriaus pirmininką Aliką Milko. Pirmininku gavęs pusę visų koordinacinės tarybos narių balsų buvo išrinktas Alikas Milko, kuris paprašė savo pavaduotoju būti Vygandą Dylį, o sekretore Visagino skyriaus narę Jolantą Bartkūnienę. Taip pat posėdžio metu buvo diskutuota apie Utenos regiono skyrių veiklą, apie partijos veiklą ir būsimus rinkimus. Po oficialios dalies posėdžio dalyviai bendravimą tęsė kavinėje.

FaceBook profilis

Susisiek